دعوت به جنگ و صلح در قرآن
52 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی شماره 15 سال 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی