قیام 19 دی به روایت اسناد و مدارک و خاطرات
46 بازدید
محل نشر: مجله نامه قم شماره 8 – 7 سال 1378
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی